ตรวจสอบคุณวุฒิ
 

 

 

กรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)
ประกาศ กรมสรรพากร
 

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏฺิบัติงาน
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร  
   

 
 
 
powered by