รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2558 )

 


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 


รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 


สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ ของ สำนักงาน ก.พ.

 

 
 
powered by