รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 6 มิถุนายน - 16 มิถุนายน 2559 )

 


รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 6 มิถุนายน - 16 มิถุนายน 2559 )การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 )

 


การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ


 


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 


รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 


สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ ของ สำนักงาน ก.พ.

 

 
 
powered by