รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 15 - 25 มิถุนายน 2558 )

 


รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( รับสมัครเปิดรับสมัคคร 15 - 25 มิถุนายน 2558 )

 


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 2 - 22 มิถุนายน 2558 )
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ ของ สำนักงาน ก.พ.

 

 
 
powered by