รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 15 - 25 มิถุนายน 2558 )

 


รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( รับสมัครเปิดรับสมัคคร 15 - 25 มิถุนายน 2558 )

 


สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ ของ สำนักงาน ก.พ.

 

 
 
powered by