รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 2 - 22 มิถุนายน 2558 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1-19 กันยายน 2557 )
พนักงานราชการทั่วไป
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 10 - 28 เมษายน 2557 )
พนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 10 - 28 เมษายน 2557 )
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ ของ สำนักงาน ก.พ. 
 
powered by