ตรวจสอบคุณวุฒิ
 

 

 

กรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (บุคคลทั่วไป) เรียงตามลำดับคะเเนน
ประกาศ กรมสรรพากร
 

  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (บุคคลทั่วไป) เรียงตามลำดับคะเเนน  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (บุคคลทั่วไป) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (เรียงลำลับตามเลขประจำตัวสอบ) กำหนด วัน เวลา สถานที่ประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ระดับ ปวช.) ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร  
 
 
   
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ระดับปริญญาตรี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานภาษีอากร  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 
 
   

 
 
 
powered by